ARTCOOL

  • 023/530877
  • 063/7763259
  • Ivana Aćina 35, Zrenjanin, Srbija

Pobedite
Toplotu
tokom
Leta!

home-02-850x669-1-o2s44ul85407uzpmqi216nhytuiddabr_1f78b4f832170437af3f5e589d8e2d08

Art cool o nama

Servis je osnovan 2005 godine. Od tada pa do danas konstatno radimo na usavršavanju naše servisne službe kako bi što kvalitetnije i brže odgovorili na zahteve naših kupaca. Koristimo najsavremenije dijagnostičke aparate prilikom servisiranja velikih sistema hlađenja i grejanja. Redovno pohađamo stručne kurseve koji nam omogućavaju da budemo u koraku sa najsavremenijim tehnoliškim dostignućima iz oblasti klimatizacije i ventilacije.

01.

Prodajom klima uređaja: LG, Mitchubishi, Daikin, Samsung, Gree, Galanz, Vivax…

02.

Usluge projektovanja klimatizacije i ventilacuje poslovno-stambenih jedinica.

03.

Usluga ugradnje i održavanjem  sistema klimatizacije,

04.

Prodaja , montaža i održavanje ventilacione opreme

05.

Prodaja , montaža i ugradnja toplotnih pumpi vazduh –voda

06.

Ugovorno održavanje velikih poslovnih sistema klimatizacije i ventilacije

07.

Provera  na curenja freona  

ART COOL Toplotne pumpe

Toplotne pumpe su uređaji koji služe za grejanje i hlađenje stambeno -poslovnih objekata. Takođe se mogu koristiti za zagrevanje sanitarne vode.
One se mogu kombinovati sa više različitih tipova grejnih tela: radijatori, podno grejanje i fan coil jedinice.
Takođe, postoje i više tipova toplotnih pumpi od kojih se sisitemi Voda-Voda i Vazduh- Voda najčešće sreću. Sve veći udeo u tržištu danas zauzimaju toplotne pumpe tipa Vazduh-Voda. Njihovi radni opsezi grejanja se kreću od -15 do -25 C.

art cool partneri

art cool Klimatizacija

Daikin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sollicitudin quam dui, ut fermentum felis gravida quis.

LG klime za kućnu upotrebu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sollicitudin quam dui, ut fermentum felis gravida quis.

Mitshubishi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sollicitudin quam dui, ut fermentum felis gravida quis.

Multi V M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sollicitudin quam dui, ut fermentum felis gravida quis.

Venting CAC On-Off

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sollicitudin quam dui, ut fermentum felis gravida quis.

Venting RAC,CAC,FANCOIL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sollicitudin quam dui, ut fermentum felis gravida quis.

Multi V za komercijalnu upotrebu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sollicitudin quam dui, ut fermentum felis gravida quis.

Galanz klime za kućnu upotrebu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sollicitudin quam dui, ut fermentum felis gravida quis.

art cool Ventilacija

LG rešenje za kvalitetnu ventilaciju  putem rekuperatora  toplote. Nasavremenija rešenja ventilacije poslovno- stambenih objekata danas se projektuje i izvodi putem rekuperatora toplote. 

Galerija slika

IMG-64db5f546839d19e5abe5ef5fe020ad7-V

Galerija slika servis​

20131105_145006

Galerija slika ugradnja

Zakonska regulativa

Uredba o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte

Uredba o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova

Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci

Ukaz o proglašenju Zakona o zaštiti vazduha

Uredba o izmenama uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i uslovima za izdavnjae dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci